nvm

krm

Tarieven

Tarieven Mondhygiëne Praktijk Helmond 2017.

Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle € 20,44
C13 Probleemgericht consult € 20,44
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44

Preventieve mondzorg

M01 Preventie voorlichting en/of instructie € 12,06 *
M02 Consult voor evaluatie en preventie € 12,06 *
M03 Gebitsreiniging € 12,06 *
M10 Fluoridebehandeling, methode 1 € 26,89
M20 Fluoridebehandeling, methode 2 € 21,51
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 16,14 **
V40 Polijsten van vullingen, behandeling gevoelige tandhalzen en applicatie medicament, per element € 5,38

Tandvleesbehandelingen (verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 142,53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 155,98
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 83,37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 96,81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 43,03
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 142,53
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 155,98
T93 Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling € 37,65

Verdoving

A15 Oppervlakte verdoving € 6,99
A10 Geleidings- en/of infiltratieverdoving € 13,45

Wat wordt er vergoed ?

Als u wilt weten welke behandelingen worden vergoed dan kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Dat geldt ook voor de hoogte van de vergoeding.

* Betreft tarief per 5 minuten tijdseenheid.

** Kosten zijn exclusief techniekkosten, deze worden apart in rekening gebracht.

Deze tarievenlijst is een verkorte versie van de Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De volledige lijst is te bekijken op www.nza.nl


ik nvvp