nvm

krm


De mondhygiŽnist

De mondhygiŽnist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus die werkzaam is binnen de mondzorg. Het beroep van de mondhygiŽnist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiŽnt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiŽnist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiŽnist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit zijn van een diploma mondhygiŽnist.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiŽnist aan te raden ?

Wat doet de mondhygiŽnist ?

De mondhygiŽnist voert preventieve (voorkomen van gaatjes en tandvleesontstekingen) en curatieve (behandelen van tandvleesaandoeningen) taken uit zoals:

Aan de hand van het mondonderzoek en de parostatus maakt de mondhygiŽnist samen met de patiŽnt een behandelplan. Zo wordt precies duidelijk wat de mondhygiŽnist voor u kan doen, hoeveel tijd het kost en wat de kosten zullen zijn.


ik nvvp